Genomind Genecept Assay Logo Genomind Genecept Assay, hem hasta için etkili bir psikiyatrik ilaç bulma hem de doğru dozaj seviyesini bulmadaki deneme ve hata sürecini en aza indirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Genetik testler, vücudunuzun daha iyi hissetmek için neye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.
Genomind Genecept Assay®, mental hastalıkları olan hastalarda tedavi kararını optimize etmede klinisyenlere yardımcı olması için hazırlanmış genetik testtir. Test, hastaya özgü genetik markerleri inceleyerek tedaviyi, amaçlandığı gibi çalışması daha muhtemel olan, bir etkisi olmayan veya olumsuz bir etkiye neden olan şeklinde tanımlayabilmektedir. Bir hastanın bir ilaç tedavisine cevap verme olasılığı ve / veya advers olaylar ya da ilaç etkileşimleri yaşama olasılığı hakkında bilgi sunarlar. Bu genetik sonuçlarla bildirilen tedavi kararları, semptomların ve yan etkilerin objektif olarak ele alınması için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı sunabilir. Bu genlerdeki varyasyonları gösteren yüzlerce çalışmaya dayanarak seçilen temel genleri değerlendiren bir yanak çubuğu ile alınan örnek ile uygulanan test, mental bozukluklar için tedavi seçeneklerinin bilgilendirilmesine yardımcı olabilir.

Genomind Genecept Assay, aşağıdakileri içeren bir dizi psikiyatrik durumun tedavisine rehberlik etmek için kullanılır:
• majör depresyon
• anksiyete bozukluğu
• obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)
• dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
• bipolar bozukluk
• travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
• otizm
• şizofreni
• kişilik bozukluğu
• kronik ağrı
• madde bağımlılığı

Daha iyi hissetmenize yardımcı olacak doğru tedaviyi bulmak.
“Kişiselleştirilmiş tıp”, tedaviye kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı mümkün kılmak için kendi genetik yapınız (veya genotipiniz) gibi hastaya özel bilgileri kullanan yeni bir tıbbi modeldir. Örneğin, hastaların yarısına yakını ilk psikiyatrik tedaviye yetersiz yanıt verir. Çünkü, herkesin kendi bireysel genetik yapısına dayanarak tedavi yanıtı farklı gelişir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Genomind Genecept Assay®, vücudunuzdaki DNA'da ilaca nasıl tepki verdiğini etkileyen anahtar genlere bakar. Bu, denemeden önce sizin için bir ilacın işe yarayıp yaramayacağını klinisyeninizin anlamasını sağlar. Bu bilgilerle birlikte, tıbbi geçmişinizle beraber klinisyeniniz doğru tedavileri bulabilir ve böylece daha iyi hissedebilirsiniz. Genomind Genecept Assay tarafından sağlanan kişisel bilgiler, klinisyeninizin daha iyi bir şekilde bilgilendirilmesine ve optimize edilmiş bir tedavi planı belirleyebilmesinde yardımcı olabilir - sadece sizin için.

Şimdi, hastaların mental sağlık ilaçlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olabilecek bir buluş.
İlaçlarını seçmek için Genomind’in Genecept Testini kullanan Hastaların% 87'si ölçülebilir bir iyileşme gösterdi. 1

1Brennan FX et al. A Naturalistic Study of the Effectiviness of Pharmacogenetic Testing to Guide Treamtment in Psychiatric Patients with Mood and Anxiety Disorders. Primary Care Companion CNS Disorders. 2015;17(2).


Mindful DNA Logo Genetik testlerle kişiselleştirilmiş sağlık. Akıl ve beden arasındaki boşluğu kapatmak
Mindful DNA® Professional, klinisyenler tarafından, hastaların genel sağlığını ve refahını iyileştirmek için yaşam tarzı, diyet ve / veya besin takviyesi kararlarına rehberlik etmeye yardımcı olan genetik bir testtir. Genomind’in beyin sağlığı konusundaki uzmanlığı ve zihin-beden bağlantısının önemine olan inancı temel alınarak oluşturulmuştur. Sonuç raporu, hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmek için yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve etkinliklerini ayarlamalarına yardımcı olan kişiselleştirilmiş, işlem yapılabilir bilgiler sağlar. Test, altı önemli alanda 32 gen analiz eder: Biliş ve Zihinsel Keskinlik, Kardiyometabolik, GI ve İmmün, Stres ve Duygusal Zindelik, Enflamasyon ve Uyku. Risk altındaki her gen sonucu için, test raporu, hastaların daha iyi sağlık elde etmek için sağlık sağlayıcılarıyla işbirliği içinde gerçekleştirebilecekleri bütüncül sağlık adımlarını belirtir.
MINDFUL DNA PROFESSIONAL İLE BAŞKA ŞEKİLDE DÜŞÜNÜN
Mindful 1
Sağlık ve sağlıklı yaşam için kritik olan yolaklardaki potansiyel farklılıkları ortaya çıkarmak
Mindful 1
Sadece genetik testlerle tespit edilebilecek sağlık risklerini tanımlayın
Mindful 1
Her hastaya derinlemesine kişiselleştirilmiş, bütünleştirici bakım sağlama
Mindful 1
Sağlığa bütünsel davranın ve sağlığı geliştirmek için harekete geçin

*Basit test, hızlı sonuçlar.
*Her hastaya 4 adımda derinlemesine kişiselleştirilmiş, bütünleştirici bir bakım verin.
*Muayenehanenizde bir hastanın numunesini yanak çubuğu ile toplayın ve 10 gün veya daha kısa sürede sonuç alın.

Mindful DNA® Profesyonel Örnek Sonuçları Raporu
Mindful DNA Professional raporu, genel sağlık ve sıhhati iyileştirme amacıyla sağlıklı yaşam tarzı, diyet ve takviye seçeneklerinin yönlendirilmesinde yardımcı olmak için sağlıklı yaşam sağlayıcılarına ilgili genetik test sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. Altı temel alan arasında dağıtılmış, genetik test sonuçları, hastanın sağlığı üzerindeki ilgili herhangi bir etkinin özeti ile birlikte görüntülenir. Rapor şunları içerir:
*Bir gen değişimi sonucunun sağlığa etkisi
*Her bir değişim sonucu için anahtar öneriler
*Her bir gen ile ilişkili alanlar
*Her genotip sonucunun prevalansı
Mindful Örnek Sonuç