ALEX® – Allergy Explorer

Alerjiyi Keşfetmek İçin Akıllı Yol


Madx Kit Polen Alerjisi

Nanopartikül Makroarray ile ALERJİ PROFİLİ çıkarmak.

Alerji tanısı için en nihai araç.

ALEX -Allergy Explorer- testi, Solunum ile alınan alerjenler, Gıda alerjenleri, Böcek Zehirleri, Lateks gibi gruplara ayrılmış 283 alerjene spesifik toplam IgE (tIgE) ve spesifik IgE (sIgE) antikorlarını aynı anda tespit etmek için makroarray teknolojisini kullanan bir kan testidir.

ALEX® Allergy Explorer, kantitatif bir katı faz immünoassaydır.

Hastanın serumundan spesifik IgE antikorları, makroarray üzerindeki alerjenlere (özütler ve / veya bileşenler) bağlanır. Bir CCD (Çapraz Reaktif Karbonhidrat Belirleyicileri) önleyicinin eklenmesiyle spesifik olmayan reaksiyonların azaltıldığı ve böylece testin özgüllüğünün arttırıldığı tek testtir.

Alerji, genellikle zararsız maddelerin (polen, akarlar, süt vb.) astım ve alerjik şok gibi çeşitli semptomlara yol açabileceği immünolojik bir hastalıktır.

Alerjiler ve astım, nüfusun en az dörtte birini etkiler. Sık sık zararsız olsa da, giderek artan sayıda insan şiddetli alerjiler yaşamakta ve bu da yılda 300.000'den fazla önlenebilir ölümle sonuçlanmaktadır. WHO bu nedenle alerjiyi 21. yüzyılın büyük bir sağlık sorunu olarak ilan etti.

ALEX - Allergy Explorer, tek bir laboratuar testinde dünya çapında ilgili alerjenlerin (283 alerjen) yaklaşık % 100'ünü kapsayan çok parametreli bir alerji testidir.

ALEX - Allergy Explorer testi, tüm alerjik hastalar için anında doğru sonuçlar verirken, sağlık hizmeti sağlayıcısı için genel maliyetleri de azaltır. Sağlık uygulayıcıları in vitro olarak çok az sayıda alerjeni önceden seçmeye zorlamak yerine, test edilen her birey için tam bir immünolojik profil sunarak terapötik kararı doğrular. Alerji teşhisinin maliyeti ve kalitesi arasındaki takas ortadan kalkar.

ALEX -Allergy Explorer- test prensibi
-ALEX bir katı-faz immünoassaydir.
-283 alerjeni aynı anda tespit özelliği vardır.
-Dengeli alerji paneli oluşturulmuştur;
•Solunum ile alınan alerjenler
• Gıda alerjenleri
• Böcek Zehirleri
• Lateks
-Bir hastanın duyarlılık durumuna ilişkin kapsamlı sonuç verir.


ALEX Logo Macro Array Diagnostics, Viyana merkezli bir MedTech şirketidir. Alerji teşhisi ve araştırma uygulamaları için testler, enstrümanlar ve yazılımlar geliştirir, üretir ve dağıtır. Ürünlerimiz her hastanın esnek, güvenilir ve uygun fiyatlı test edilmesine olanak sağlar. Multidisipliner ekibimiz, kullanıcıların teşhis ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş araçları almasını sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ALEX, kanıtlanmış immünolojik test kimyası ve tespit yöntemlerine dayanan son teknoloji bir multipleks ELISA testidir. Analitik performans parametreleri şu anda mevcut olan ticari tahlil sistemleri ile uyumludur. Referans yöntemlerle yüksek korelasyon sağlamaktadır.
ALEX, tip I alerjiler için yeni nesil in vitro testtir. 280'den fazla alerjen ekstraktı ve toplam IgE ile tamamlanan moleküler alerjenlerden oluşan alerjen paneli ile, tüm rutin tanı ihtiyaçların % 99'unun üzerinde bir kapsamı hedefliyoruz.
Patenti beklemede olan teknolojimiz, herhangi bir parametrenin performansından ödün vermeksizin, yüzlerce alerjeni paralel olarak test etmek için tasarlanmıştır.
Esnek analiz yazılımı, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış alerjen panelleri analiz etmelerini sağlar – talep üzerine Multiplex.
ALEX testi protokolü, serum inkübasyonu sırasında güçlü bir Çapraz-reaktif Karbonhidrat Determinant (CCD) inhibitörünü birleştirir ve bu da spesifik IgE sonuçlarında meydana gelebilecek interferansları önler. Bu, CCD pozitif hastaların yorum yükünü azaltır ve test sonuçlarının spesifitesini arttırır.
*Total ve spesifik IgE’nin eşzamanlı ölçümü,
*Tek tek optimize edilmiş komple alerjen paneli
*İsteğe bağlı panel kompozisyonu ile çoklu test
*Entegre CCD inhibisyonu

tIgE, sIgE EKSTRAKTLARI & sIgE MOLEKÜLER ALERJENLERİN EŞ ZAMANLI TESPİTİ
Geleneksel tek test sistemleri, kapsamlı hassasiyet profilleri elde etmek için zahmetli olabilir. Genellikle, tanıya ulaşmak için birkaç test döngüsü gereklidir ve toplam IgE ayrı olarak test edilmelidir. Bu parçalanmış yaklaşımı akıcı hale getirmek için ALEX, toplam IgE de dahil olmak üzere, hastanın durumunun yakın bir resmini verir. 150’den fazla alerjen ekstresi ve 100’den fazla moleküler alerjen test edilebilmektedir. Sadece mevcut moleküler alerjenler, depolama protein ailelerinden ve diğer yeni işaretleyicilerden (örn. Ev tozu akarı, malasseia sympodialis) gelen risk işaretleyicilerini içerir.

MULTIPLEX’in GÜCÜNÜ KEŞFEDİN
ALEX için özel olarak tasarlanmış Raptor analiz yazılımı maksimum esneklik sunar. Önceden tanımlanmış 20 semptomatik veya alerjen kaynağı bazlı panel (polen, anafilaksi, kuruyemiş, böcek gibi) arasında seçim yapın.
Laboratuvar ölçüm sonuçları sadece seçilen alerjenler için görüntülenecek ve rapor edilebilir. Alternatif olarak, kişisel ve hasta ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde kendi özel alerjen panellerinizi tanımlayabilirsiniz. Bu, alerjen maruziyetinde bölgesel farklılıkları hesaba katmanıza ve gereksiz testlerden kaçınmanıza olanak tanır.
. Hekimler için tam esneklik
. ALEX alerjen panelini bireysel ihtiyaçlara göre ayarlayın.

ÇAPRAZ REAKTİF DEDEKTÖRLER (CCD)
Bitkilerden veya böceklerden kaynaklanan çoğu alerjen preparatı çapraz reaktif karbonhidrat belirleyicileri (CCD’ler) içerir. IgE’ye karşı yönlendirilen antikorlar, bu DNA epitoplarına karşı tüm proteinlerle çapraz reaksiyona girerler. Hastaların yaklaşık % 25’inde anti-CCD IgE’leri vardır, bu da özellikle alerjen ekstrelerinin test edilmesi sırasında önemli sayıda pozitif sIgE sonucuna neden olur. Anti-CCD antikorlarının klinik olarak önemsiz olduğu bildirilmiştir (Malandain H ve ark. 2007; Eur Ann Allergy Clin Immunol). Alex alerji test sistemi CCD parazitlerini azaltır. İnterferansı engeller.