PathoNostics


PathoNostics Logo
Mantar enfeksiyonlarının teşhisi için multipleks gerçek zamanlı PCR kitleri sunuyoruz.
PathoNostics'in CE-IVD kitleri, yüksek duyarlılık ve özgüllük ile mantar patojenlerini tespit eder ve ayrımını yapar.

Misyonumuz , hastalığa neden olan mantarı hızlı bir şekilde tespit etmek ve aynı zamanda antifungal direnci tanımlamak ve böylece klinisyenlerin özel ve zamanında bir tedavi başlatmasını sağlamaktır.

Ürünler
PathoNostics ürünleri, klinik olarak anlamlı mantar enfeksiyonlarını tespit etmek için tasarlanmıştır. Tüm kitlerimiz IVD yönergelerine göre doğrulanır ve kalite değerlendirme programları kullanılarak yıllık olarak doğrulanır.

AsperGenius®    >Katalog    >Sunum
Aspergillus fumigatus, A. terreus, A. species ve azole direnci tespiti ve tanımlanması

DermaGenius® 2.0    >Katalog    >Sunum
Tırnak, saç ve cilt örneklerindeki dermatofit tespiti ve tanımlanması

PneumoGenius®    >Katalog    >Sunum
Pneumocystis jirovecii ve DHPS mutasyonlarının tespiti ve miktarının belirlenmesi

MucorGenius®    >Katalog    >Sunum
Klinik olarak en yaygın olan Mucormycetes türlerinin saptanması