PathoFinder


PathoFinder Logo
PathoFinder enfeksiyöz hastalıkların sendrom bazlı moleküler teşhisi için çeşitli panel testleri sunar. En son teknolojiye sahip multipleks PCR teknolojilerimiz, klinik örneklerde çoklu insan patojenlerinin hızlı tespitini ve tanımlanmasını sağlar.
• RespiFinder® 2SMART
• MeningoFinder® 2SMART
• GastroFinder® 2SMART
• STD-Finder® 2SMART
• RealAccurate® Quadruplex Influenza PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex Corona PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex Parainfluenza PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex RSV/hMPV PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex Adeno/Boca/Rhino/Entero PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex Atypical Bacteria PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex Mycobacteria PCR Kit
• RealAccurate® Quadruplex Bordetella PCR Kit
• RealAccurate® TVMGres PCR Kit

PathoFinder, bulaşıcı hastalıklara özel önem vererek, sendromik moleküler teşhis panellerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanmaktadır.

TEKNOLOJİ
SmartFinder® teknolojisi, PathoFinder’ın gerçek zamanlı Moleküler Diyagnostik için en gelişmiş çoklu PCR teknolojisidir. Klinik bir örnekte 24 adede kadar patojenin Gerçek Zamanlı (SMART) Tek tüplü Multipleks Amplifikasyonunu sağlar.

2Smart testleri, solunum yolu enfeksiyonları, gastroenterit, menenjit , cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve virüsler, bakteriler ve parazitler dahil olmak üzere nükleik asit ekstraksiyonundan sonra 2.5 saat içinde sonuç verir.

PathoFinder’ın RealAccurate® PCR Kitleri, standartlaştırılmış Taqman prob teknolojisi kullanılarak gerçek zamanlı PCR'de düşük patojen kopya sayılarının tespiti için optimize edilmiş ve onaylanmış reaktifler içerir. Tek tip bir PCR protokolü kullanarak, PathoFinder RealAccurate® PCR Kitleri, aynı anda 4 farklı tespit kanalı kullanarak aynı gerçek zamanlı PCR cihazında birden fazla parametreyi analiz etmenizi sağlar. PathoFinder RealAccurate® ürün grubu, solunum yolu enfeksiyonlarının ve virüs ve bakteriler dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıkların tespiti için ürünler içerir.

Özellikler ve Faydalar
• Sendromik yaklaşım
• Tek bir reaksiyonda 24 adede kadar patojenin tespiti
• Monoplex PCR'ye eşit hassasiyete sahip yüksek multipleks PCR
• Nükleik asit ekstraksiyonundan sonraki 1,5 saat içinde tanı
• Standart amplifikasyon koşulları
• Pozitif ve İç Kontrol dahil
• QCMD panellerinde ve klinik örneklerde doğrulanmıştır