Yikon GenomicsYikon Logo Üreme Genetiği 1 Üreme Genetiği 2

ÜREME GENETİĞİ
*Sağlıklı embriyo seçimi (ChromSwift PGT-MTM )
*Başarılı gebelikler ( NICS-A™)
*Anne kanından kromozomal tarama (YK-NIPT)
*Endometrial alıcılık penceresi testi (ERT)
*Taşıyıcı taraması (Carrier Screening™ Plus)

KANSER TANISI
*BRCA1/2 Mutasyon taraması
*HER2 genetik testi
* Kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş genetik test

Yikon Genomics, çözüm tabanlı tek hücreden DNA dizileme de lider bir şirkettir. Halen Harvard Üniversitesi'nden patentli MALBAC® teknolojisine dayanan Yikon’un teknolojisi, sıvı tümör biyopsisi ile üreme sağlığı ve kanser teşhisi alanlarında eksiksiz çözümler sunmaktadır. MALBAC-PGS ™ ve MALBAC-PGD ™ çözümleri, hekimlerin bilinen hastalıkla ilişkili olmayan en iyi embriyoları seçmeleri için en doğru ve kapsamlı embriyo test sonuçlarını sunar. MALBAC-PGS ™ ve MALBAC-PGD ™ çözümleri başarılı gebelikler elde etmek için binlerce çifte yardımcı olmuştur. Yikon, yaşam kodunu yorumlamaya ve insanlara yaşam umutlarını ve sevincini getirmeye devam edecektir.

Embriyo kültürü Embriyo kültüründen non-invaziv kromozomal tarama (NICS-A™)
Trisomy 21 (Down sendromu),
Trisomy 18 (Edwards sendromu),
Trisomy 13 (Patau sendromu)
PGT-A esnasındaki embriyo biyopsisi sadece deneyim ve yetenek gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda embriyo gelişiminde bir risk seviyesi getirir. Embriyo riskini azaltmak için, Yikon Genomics alternatif bir preimplantasyon kromozom tarama tekniği olan ‘İnvaziv olmayan kromozomal tarama (NICS-A) ile çözüm sağlar. Bu yeni taramanın gerçekleştirilmesi için, in vitro embriyo kültürü sırasında kullanılan kültür ortamı toplanır ve daha sonra kütüphane hazırlığı ve NGS (yeni nesil sekanslama) yoluyla anöploidi taraması için işlenir. Bu yenilikçi teknik, PGT-A'nın daha kolay, daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Gebelik Tarama YK-NIPT
İnvaziv olmayan prenatal kromozomal tarama.
NIPT (İnvaziv olmayan prenatal test), gebeliğin erken zamanlarında
trisomy 21 (Down sendromu),
trisomy 18 (Edwards sendromu),
trisomy 13 (Patau sendromu)
gibi yaygın fetüse ait kromozom anomalilerinin tespit etmek için kullanılan genetik testtir.
Anne (maternal) kanından fetüse ait DNA elde ederek yüksek verimli yeni nesil sekanslama ile kromozomal anöploidi tespit eden sistemdir.

Genetik hastalık ChromSwift PGT-MTM
İnvitro embriyolarda genetik hastalığa neden olan mutasyon varlığını tespit eder.
İlk aşamada, aileler arasında genetik mutasyon doğrulanır ve bağlantılı SNP haplotip mutasyonu tanımlanır. İkinci aşama, in vitro embriyonun hastalığa neden olan mutasyonu taşıdığını tespit etmektir. ChromSwift PGT-M ™ , bir pre-implantasyon genetik test tanılama çözümüdür, embriyo transferi için referanslar sağlama ve genetik hastalıkların geçişini engellemek için başlatmıştır.
Şimdiye kadar 6000'den fazla insan genetik hastalığı bulunmuştur ve Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırması popülasyondaki tüm genetik hastalıkların toplam insidansının ~% 10 olduğunu göstermiştir. Yikon Genomics, in-vitro embriyolardaki mutasyon alanlarını tespit etmek için yeni nesil dizileme (NGS) ile birleştirilmiş bütün genom amplifikasyonu için patentli bir amplifikasyon ve kütüphane hazırlama tekniği kullanan ChromSwift PGT-M ™ bir pre-implantasyon genetik test tanılama çözümü embriyo transferi için referanslar sağlamak ve genetik hastalıkların geçişini engellemek için başlatmıştır.

Genetik Mutasyonlar Carrier Screening™ Plus
Yikon Genomics, ACOG (Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Kongresi) kılavuzuna göre, resesif kalıtımsal hastalıklar - Carrier Screening ™ ve Carrier Screening ™ Plus tarama çözümünü başlattı. Bilinen patolojiye sebep olan genetik mutasyonlara ek olarak, Carrier Screening ™ ayrıca bilimsel ve klinik öneme sahip yeni potansiyel genetik mutasyonların belirlenmesine yardımcı olabilir.

Alıcılık Testi ERT
Endometrial Alıcılık Testi
İdeal endometrial alıcılık penceresi ERT ile belirlenerek IVF - ET'nin başarısını arttırılabilir. Embriyo implantasyonu, endometrial alıcılık ve embriyo kalitesinin en etkili faktörler olduğu birçok biyolojik mekanizmayı içeren karmaşık bir işlemdir. 1/3 implantasyon başarısızlığı düşük embriyo kalitesinden, diğer 2 / 3'ü endometrial alımın yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle embriyo implantasyonu için endometriyal alıcılığın doğru penceresini bulmak IVF-ET'nin klinik gebeliğini büyük ölçüde iyileştirebilir.
ERT, endometrial alıcılığı, sayısız genden yapılan ekspresyonların RNA-seq analizi ile araştırmaktadır. İdeal alıcılık penceresi, IVF - ET'nin başarısını arttırmak için embriyo implantasyonun referansı olarak ERT kullanılarak belirlenebilir. ERT, hem doğal üreme döngüleri hem de hormon replasman tedavisi döngüleri için kullanılabilir. Endometrial doku, LH + 7 veya P + 5'te biyopsi ile toplanır. Embriyo transfer tarihi ERT sonuçlarına göre belirlenir / ayarlanır.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
Tekrarlanan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda (kalite embriyolarında 3 veya daha fazla başarısızlık veya en az 10 mevcut embriyo implantasyonunda başarısızlık) uygulanabilir.
Rahim patolojik hastalıkları, tromboz yatkınlığı, tekrarlanan gebelik kaybı, embriyodaki kromozomal anormallikler dahil olmak üzere şartlar hariç tutulmalıdır.

Düşük Nedenleri YK-POC
Düşük yapma nedenini belirleyin, sağlıklı hamileliği yönlendirin
Kromozomal anormallikler gebelik kaybının yaygın bir nedenidir. Gebelik ürünleri (POC) genetik testi, tekrarlayan düşükler yaşayan, kromozomal anomalileri olan veya kromozomal anomalileri olan bir çocuğa sahip olan çiftler için önerilir.BİLİYOR MUSUNUZ?
Teşhis edilmiş BRCA mutasyon taşıyıcıları, preimplantasyon genetik teşhisi (MALBAC-PGD ™) ile patojenik alellerin bir sonraki nesle geçmesini önleyebilir.Meme Kanseri BRCA 1/2 Mutasyonları İçin Genetik Test
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde beşi BRCA-1 ve BRCA-2 mutasyonları ile ilişkilidir.
BRCA bir tümör baskılayıcı gendir ve iki forma sahiptir: BRCA-1 ve BRCA-2. BRCA geni, DNA stabilitesinin korunmasına yardımcı olur ve kontrol edilemeyen hücre büyümesini ve bölünmesini önler. Önceki çalışmalar, BRCA-1 ve BRCA-2 geni üzerindeki bazı mutasyonların, BRCA genlerinin fonksiyonunu etkilediğini ve meme ve yumurtalık kanseri oluşumları ile oldukça korele olduğunu göstermiştir. BRCA kanseri nedensel mutasyonları olan kişilerde, sırasıyla% 65 ve% 40 daha yüksek meme ve yumurtalık kanseri görülme sıklığı vardır. BRCA MUTASYONLARI İÇİN KİME KİMLER ÖNERİLİR? • Erken yaşta, 50 yaşında veya daha küçük olan meme kanseri hastası • Kişisel olarak üçlü negatif meme kanseri öyküsü • Kişisel yumurtalık kanseri öyküsü ya da meme ve yumurtalık kanseri birlikteliği • Yakın akrabalarda ya da birçok kuşakta meme kanseri olan aile öyküsü • BRCA mutasyonları ile yakın akrabalar

HER2 Genetik Testi HER2 Genetik Testi
HER2 bir onkogendir ve bir tip I reseptör tirozin kinazı kodlar. HER2 aşırı ekspresyonu veya amplifikasyonu, meme kanserlerinin gelişimi, göçü ve yayılması ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, HER2 geni meme kanserleri için önemli bir biyobelirteç ve tedavi hedefi haline gelmiştir.Kanser Tedavisinde Genetik Test Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavisinde Genetik Test
MALBAC®-NGS platformunu kullanan Yikon Genomics, periferik kan kullanarak sıvı biyopsi yapar, hedeflenen ve kemoterapiyle ilişkili SNV'ler ve CNV'ler gibi genetik varyasyonları tespit eder ve kişiselleştirilmiş kanser tedavisine rehberlik eder.